Beslag

Luftehatter, pipebeslag og beslag - produkter og tjenester

Luftehatter, pipebeslag og beslag er noen av produktene vi leverer som er relatert til ventilasjon. I tillegg leverer vi tjenester som montering og salg av luftehatter, pipebeslag og beslag. For å sikre et godt inneklima er et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg av avgjørende betydning.

Våre blikkenslagere produserer tilpasningsbiter til boliger, kontorbygg og institusjonsbygg.

I tillegg monterer våre blikkenslagere ventilasjonsanlegg i boliger, kontorbygg og institusjonsbygg.

Kontakt oss for mer info

Pipebeslag

Ved produksjon og montering av pipebeslag er det mange hensyn å ta. Pipebeslag deles i to hovedtyper som er fot tekking og hel tekking. Pipe tekking kan lages i mange forskjellige materiell og kan ha forskjellige utforminger. Pipe beslagets hoved funksjon er å hindre lekkasjer, men ved utforming må man også ta hensyn til andre forhold som for eksempel feiing.

Vi har solid erfaring med produksjon og montering av pipebeslag.

Ventilasjonsanlegg - vedlikehold og filterskift

For at ventilasjonsanlegget skal fungere etter hensikten er det viktig at arbeidet utføres av faglærte personer. I tillegg er det viktig at vedlikehold som filterskift utføres på rett måte til rett tid.

For mer informasjon om produkter og tjenester relatert til luftehatter, pipebeslag og beslag i Oslo og Bærum,

kontakt Røa Blikkenslagerverksted AS på tlf: 225 05 036.