Montering og salg av taksikringsutstyr og snøfangere

Tak sikringsutstyr og snøfangere er to produktområder vi hjelper våre kunder med. Eksempler på tak sikringsutstyr er stigetrinn og snøfangere. Stigetrinn gjør at feieren og andre som skal ferdes på taket kan gjøre dette på en trygg måte. Røa Blikkenslagerverksted AS hjelper til med å finne de beste individuelle løsningene for hva slags stigetrinn som passer for hvilket hus.

Ta kontakt

Røa Blikkenslagerverksted AS kan levere og montere stigetrinn til de fleste taktyper som finnes på det norske markedet. Når man skal legge nytt tak kan det være lurt å fornye elementer som takrenner, snøfangere og stigetrinn. Våre blikkenslagere leverer og monterer takrenner, snøfangere og stigetrinn.

Snøfangere i Oslo og Bærum

Snøfangere monteres på tak for å hindre at snø og is is ramler ned fra taket og lager farlige og uønskede situasjoner. En generell regel er at det skal monteres snøfangere der det er fare tror at snø kan rase ned fra taket og ned der allmennheten kan ferdes, for eksempel over fortau i bystrøk. Snøfangere sikrer at is og snø ikke raser ukontrollert over taket og skader mennesker og eiendom.

Kontakt Røa Blikkenslagerverksted AS for mer informasjon om montering og salg av snøfangere i Oslo og Bærum.